INVITAȚIE DE PARTICIPARE CU OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZIȚIEI DE SOFTWARE ȘI SERVICII (Invitation to participate at the procurement procedure for the acquisition of cloud software essential for remote monitoring and compliance reporting.)

Transylvania Innovation srl, având sediul in Tirgu Mureș, str. Sapei nr. 19, jud Mureș, inițiază achiziția directă având ca scop încheierea unui contract de furnizare sofware la comandă, finanțat prin intermediul unui grant de cercetare și dezvoltare oferit de EEA și Norway Grants.

achizitie
 1. Transylvania Innovation srl, având sediul in Tirgu Mureș, str. Sapei nr. 16, jud Mureș, inițiază achiziția directă având ca scop încheierea unui contract de furnizare sofware în cadrul proiectului de cercetare și dezvoltare „SISTEM AUTOMAT DE NEUTRALIZARE A DESEURILOR BIOLOGICE LICHIDE CU MONITORIZAREA CONTINUA A CONFORMITATII”, finanțat prin intermediul unui grant tehnologic oferit de EEA și Norway Grants
 2. Obiectul contractului il reprezintă achiziția de platformă software “Cloud system for realtime remote monitoring and compliance reports” 
 3. Data si ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor: 29.09.2023, ora 16Ș00;
 4. Limba ofertei: Limba română;
 5. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: office@transylon.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.
 6. Calendarul estimativ al procedurii:
  – Data de deschidere a ofertelor: 29.09.2023, ora 16:00;
  – Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 29.09.2023 – 30.09.2023;
 7. Perioada de timp in care ofertantul trebuie să iși mențină oferta valabilă: pînă la data semnării contractului;
 8. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
 9. Nu se acceptă oferte alternative.
 10. Condiții de calificare:
  a) Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 
  b) Neîncadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 
  c) Neîncadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 
  d) Neîncadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 
  e) Ofertantul trebuie să aibă capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului.

  f) Ofertantul este de acord cu completarea/termenii din Chestionarul de audit